(Du er ikke pålogget) 
 

Krødsherad kommune - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomhete januar 2022

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter – Krødsherad  kommune

Krødsherad kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementet, blitt tildelt midler til en ny runde med kommunale kompensasjonsmidler.

Midlene skal kompensere tapte inntekter og kostnader knyttet til koronatiltakene som ble innført november/desember 2021.

Dette vil primært gjelde virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og eventuelt andre virksomheter som har tapt inntekter som følge av disse tiltakene.

Søknadene vurderes etter følgende kriterier:

  • Det er lokale virksomheter i Krødsherad som er rammet av strenge smitteverntiltak som kan søke.
  • Virksomheter som ikke kvalifiserer til å benytte de statlige kompensasjonsordningene vil bli prioritert.
  • Søknad vurderes også opp mot evt annen støtte som er gitt virksomheten fra tilsvarende eller andre ordninger

Kommunen er tildelt begrensede midler, og det er derfor lagt opp til en enkel søknadsprosedyre iht departementets bestemmelser. Kommunen har satt ned en egen jury bestående av Knut Martin Glesne, Gustav Kalager, Andreas Torp, Kari Anne Sand og Hans Ole Wærsted som vil vurdere innkomne søknader.  Det kreves kun en kort søknad med beskrivelse av virksomheten og estimert tap på bakgrunn av pandemien og tiltakene innført november/desember 2021.

Søker kan etter tilsagn er utsendt bli påkrevd etterkontroll og revisjonsrapport.

Søknaden sendes inn på regionalforvaltning.no 
Veiledning for innlogging og søknadsutfylling får du på portalen. 

Søknadsfrist: 20. januar 2022

Ved spørsmål kontakt:

 

Hans Ole Wærsted

hans.warsted@krodsherad.kommune.no

tlf 48220311

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen