(Du er ikke pålogget) 
 

Tolga kommune - Kommunal kompensasjonsordning runde 6 - mars 2022

Tolga kommune har gjenstående ramme på kr 100 000,- som skal brukes til å hjelpe lokale bedrifter som er ramma av nye smittevernstiltak.

Søknadsfristen er 20. mars 2022.

Målet med ordninga er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedriftene.

Disse kan søke:

  • Lokale virksomheter innen bransjene servering, overnatting, arrangement og reiseliv
  • Bedriftene må være ramma av smitteverntiltak eller nedstenging, med tilhørende økte kostnader, tap av omsetning eller risiko for å miste viktig arbeidskraft
  • Kostnader og tap må være knyttet til 4. kvartal 2021 og 1. kvartal 2022
  • Virksomheten må være registrert i foretaksregisteret og ha et kommersielt formål
  • Virksomheten må ha adresse i Tolga kommune 

Søknaden skal leveres elektronisk på www.regionalforvaltning.no

Det skal i søknaden opplyses om bedriftens økonomiske situasjon, følger av nåværende smittevernsregler og tidligere mottatt støtte.

Søknaden vil bli vurdert ut fra dokumentasjon knyttet til omsetningsfall, ekstra kostnader, tap, tilpasninger, dekning av andre kompensasjonsordninger og risiko for tap av arbeidskraft/kompetanse.

Formannskapet gjør vedtak om tildeling i april. Midlene vil bli utbetalt raskt når vedtaket er gjort.

Støtten gis i tråd med reglene for offentlig støtte, etter regelverket for den nye notifiserte ordninga under kap. 553 post 68 kommunal kompensasjonsordning i statsbudsjettet 2021. Mer informasjon om ordninga finnes på departementets nettside.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger som gis i søknaden, i utgangspunktet vil være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å gi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

Spørsmål om ordninga kan rettes til enhetsleder for Landbruk og næring Kjersti Ane Bredesen, mobil 481 01 991 - kab@tolga.kommune.no

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen