(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning nr. 6

Lavangen kommune har fått tildelt kr 283 000 i en sjette runde til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter som igjen rammes av nye smittevernstiltak. 

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Kommunene skal bruke midlene på støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. 

Departementet forventer at kommunene tildeler midlene raskest mulig for å bedre situasjonen for bedrifter og deres ansatte.

 

Søkere som tidligere har fått tildelt støtte, eller har fått avslag, kan søke på nytt. Tildelt Korona-støtte fra tidligere kommunale ordninger kan bli trukket fra.

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget.

Kommunens støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen