(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond

Karasjok kommunes næringsfond

Karasjok kommune får årlig tilskudd fra Finnmark fylkeskommune til kommunalt næringsfond. Bedrifter og etablerere kan søke om tilskudd fra kommunen. 


Fondets formål: 
Næringsfondet kan nyttes til det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres 

Det kan ytes fondsstøtte til: 
• Bedriftsutviklingstiltak 
• Investeringer i bedrifter 
• Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid 
• Fysisk infrastruktur for næringsutvikl
ing 

Retninglinjer næringsfondet

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen