(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv - Runde 6 - Åmot kommune

Kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Gjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, har Åmot kommune mottatt 457 000 kroner til fordeling til lokalt næringsliv.

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Søknadsfrist 31. januar 2022 klokken 23.59.

Bedrifter i følgende bransjer kan søke

 • Serveringsvirksomhet
 • Overnattingsvirksomhet
 • Reiseliv

Det vil vektlegges om søker har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlaget som følge av smittevernstiltak.

Ordningen omfatter

 • Tapt omsetning i november og desember 2021
 • Økte kostnader for eksempel som følge av smitteverntiltak
 • Tap av varelager

Kriterier

 • Støtten beregnes forholdsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling
 • Virksomheten må ha operativ virksomhet i Åmot kommune
 • Bedrifter uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonforetak og ansvarlig selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt.

Krav til søknaden

 • En beskrivelse av bakgrunnen for søknaden som omhandler hvorfor søker har omsetningssvikt og/eller merkostnader og en spesifisering av tapt omsetning og/eller merkostnader i løpet som viser hvordan søker har kommet frem til søknadsbeløpet.
 • Foreløpig regnskap for november og desember 2021 sett opp mot november og desember 2019, eventuelt 2020.
 • Årsregnskap for 2019 og 2020.
 • Egenerklæring og informasjon om alle mottatt offentlig støtte (fylles ut i skjemaet). Om selskapet er en del av et konsern må det oppgis både hvor mye selskapet isolert sett har mottatt og hvor mye konsernet har mottatt.
 • Egenerklæring om foretaket er i økonomiske vanskeligheter (fylles ut i skjemaet).
 • Søknaden er basert på tillit, men bekreftelse fra regnskapsfører/revisor kan etterspørres.

Med forbehold om endringer.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen