(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning VI for Rendalen

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter rammet av covid-19 restriksjoner.

Rendalen kommune er tildelt kr. 375.000 til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Søknadsfrist er 24. januar 2022.

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. 

Overnatting, servering og aktivitetsbedrifter prioriteres i denne runden. Kostnader og tap må være knyttet til november og desember 2021.

Andre bedrifter som kan dokumentere kostnader eller tap i samme periode, og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle støtteordningene, kan søke og komme i betraktning hvis det er ledige midler.

Søknader blir vurdert ut fra følgende kriterier:

  • Støtten beregnes forholdsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling
  • Virksomheten må ha operativ virksomhet i Engerdal kommune
  • Bedrifter uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonforetak og ansvarlig selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt.

Krav til søknaden:

  • En beskrivelse av bakgrunnen for søknaden som omhandler hvorfor søker har omsetningssvikt og/eller merkostnader og en spesifisering av tapt omsetning og/eller merkostnader i løpet som viser hvordan søker har kommet frem til søknadsbeløpet.
  • Foreløpig regnskap for november og desember 2021 sett opp mot november og desember 2019, eventuelt 2020.
  • Årsregnskap for 2019 og 2020.
  • Egenerklæring og informasjon om all mottatt offentlig støtte (fylles ut i skjemaet). Om selskapet er en del av et konsern må det oppgis både hvor mye selskapet isolert sett har mottatt og hvor mye konsernet har mottatt.
  • Egenerklæring om foretaket er i økonomiske vanskeligheter (fylles ut i skjemaet).

I saksbehandlingen gjøres beregninger på netto tap basert på kriteriene nevnt over. 

Virksomheter som har mottatt støtte i tidligere runder er berettiget til å søke.

Tilskudd behandles i Formannskapet 10. februar 2022 og utbetales så raskt som mulig i etterkant.

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no. Søknaden må inneholde foretakets navn og organisasjonsnummer og søknadsbeløp.

Har du spørsmål til utlysningen eller søknaden, ta kontakt med næringsutvikler Arne Hagetrø på e-post arne.hagetro@rendalen.kommune.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen