(Du er ikke pålogget) 
 

Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket - kommunal kompensasjonsordning januar 2022

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter 

 - Søknadsfrist 15. februar 2022

 

Evenes kommune har fått tildelt kr 397.000,- til kommunal kompensasjonsordning til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Søknadsberettigete er virksomheter som er i registrert i Evenes kommune og som driver aktiv næringsvirksomhet innenfor en eller flere av følgende næringsgrupper:

· Jordbruk, skogbruk og fiske

· Industri (Produksjonsbedrifter)

· Bygge- og anleggsvirksomhet

· Transport og lagring (Person og godstransport)

· Overnattings- og serveringsvirksomhet

· Detaljhandel med drivstoff til motorvogner m.m.

· Forretningsmessig tjenesteyting (utleievirksomhet)

· Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet (utøvende kunstnere, underholdningsvirksomhet)

· Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsetablissementer. (Treningssentre)

· Annen tjenesteyting (personlig tjenesteyting – f.eks. frisør)

Virksomheter som krever støtte må minimum ha et omsetningstap på kr. 50 000, eller merutgifter på kr. 10 000.

Igjen: søknadsfristen er 15. februar 2022

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen