(Du er ikke pålogget) 
 

Sør- Aurdal kommune – Kommunal kompensasjonsordning – utlysning runde 6 2021

Sør-Aurdal kommune har blitt tildelt 403.000 til fordeling til lokalt næringsliv. 

Gjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter har Sør-Aurdal kommune mottatt kr. 403.000 til fordeling til lokalt næringsliv. 

 

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Søknadsfrist 26. januar 2022 kl. 23.59.

 

Bedrifter i følgende bransjer kan søke

 • Serveringsvirksomhet
 • Overnattingsvirksomhet
 • Reiseliv (f.eks. reisebyråer, aktivitetsselskaper; Event/foredrag, reisearrangører)

  Det vil vektlegges om søker har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlaget som følge av smitteverntiltak.

 

Ordningen omfatter

 • Tapt omsetning i desember 2020
 • Økte kostnader, f.eks. som følge av smitteverntiltak

 

Kriterier

 • Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling.
 • Virksomheten må ha operativ virksomhet i Sør-Aurdal kommune
 • Bedrifter uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt
 • Kommunen er pålagt et ansvar for at det vurderes totalt tildelt støtte til konsern, der selskapet som mottar støtte er en del av et slikt.

 

Krav til søknaden

 • Foreløpig regnskap for desember 2021 sett opp mot desember 2019, eventuelt 2020
 • Årsregnskap for 2019 og 2020
 • En beskrivelse av bakgrunnen for søknaden som omhandler hvorfor søker har omsetningssvikt og/eller merkostnader og en spesifisering av tapt omsetning og/eller merkostnader i løpet som viser hvordan søker har kommet frem til søknadsbeløpet
 • Egenerklæring og informasjon om alle mottatt offentlig støtte (fylles ut i skjemaet). Om selskapet er en del av et konsern må det oppgis både hvor mye selskapet isolert sett har mottatt og hvor mye konsernet har mottatt
 • Egenerklæring om foretaket er i økonomiske vanskeligheter (fylles ut i skjemaet)

Søknaden er basert på tillit, men bekreftelse fra regnskapsfører/revisor kan etterspørres.  

 

Søknad
Søknad opprettes på www.regionalforvaltning.no

Opprett bruker (hvis du ikke allerede har brukerid) og velg «Logg inn». Legg inn «Sør-Aurdal» i søkefeltet og velg «Sør- Aurdal kommune – Kommunal kompensasjonsordning – utlysning runde 6 2021». Fyll ut søknadsskjema så nøyaktig som mulig.

 

Søknadsfrist 26. januar 2022 kl. 23.59.

 

Utbetaling av tilskuddet:
Tilskuddet utbetales etter at innstillingen er behandlet av formannskapet den 15. februar.

 

Kontaktperson Sør-Aurdal kommune

Stig Solbrekken tlf 47391295 
stig.solbrekken@sor-aurdal.kommune.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen