(Du er ikke pålogget) 
 

Holmestrand kommune Lokal kompensasjonsordning runde seks

Opprett ny søknad på støtteordning

Bakgrunn for utlysningen 
Holmestrand kommune lyser med dette ut støttemidler til virksomheter som har blitt negativt påvirket av koronarestriksjonene i perioden desember 2021 til og med 15 januar 2022. 
Støtteordningen er en del av Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 553, post 68N kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. 
Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Hvem kan søke? 
Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Utbetalt støtte skal benyttes til å styrke driften av virksomheten i Holmestrand kommune. Det er bedrifter innenfor servering, overnatting og reiseliv samt andre næringer som har hatt omsetningssvikt pga koronarestriksjonene som kan søke på denne ordningen. Det legges til grunn et nedre tak for omsetningstap på 15 % i den aktuelle perioden for at en bedrift kan søke om støtte.

Søknaden

 1. Alle søknader skal leveres i regionalforvaltning.no som er søkeportalen departementet krever at vi bruker til utlysningen. Følgende opplysninger skal fylles ut av bedriftene som søker:
  1. Omsetning i perioden 1.12.21 – 15.1.22
  2. Omsetning i perioden 1.12.20 – 15.1.21
  3. Omsetning i perioden 1.12.19 – 15.1.20
  4. Budsjettert omsetning 1.12.21 – 15.1.22 (for nye bedrifter)
   1. Alle omsetningstall og budsjett skal sendes inn av eller bekreftes av regnskapsfører/revisor
  5. Antall ansatte pr 15.1.22
  6. Antall ansatte pr 15.1.21 og 15.1.20
  7. Mottak av tidligere koronastøtte – nasjonale og lokale ordninger
  8. Gyldig skatteattest
  9. Beskriv i hvilken grad støtten vil bidra til videre drift
  10. NB – alle omsetningstall oppgis netto (eks mva)
  11. Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket

Øvrige forutsetninger

Det er ikke tillatt å gi støtte til foretak som var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019. 
Det skal ikke foreligge noen konkursbegjæring mot bedriften på verken tildelingstidspunktet, eller utbetalingstidspunktet. 
Eventuelle forfalte krav mot Holmestrand kommune kan motregnes før eventuell reststøtte tildeles
Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL). 
Holmestrand kommune forbeholder seg retten til å be om ytterligere dokumentasjon.

Etter vedtak om tildeling eller avslag på støtte, er det en klagefrist på 3 uker. Støtte vil bli utbetalt med 50% etter behandling av søknadene, og de siste 50% etter at klagefrist er utløpt. 

Holmestrand kommune forbeholder seg retten til å forlenge søknadsprosessen ved for få innkomne søknader. 

Spørsmål om støtteordningen kan rettes til næringssjef, Arve Vannebo. Tlf 91803492 eller mail arve.magne.vannebo@holmestrand.kommune.no

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen