(Du er ikke pålogget) 
 

Orkland kommune - kommunal kompensasjonsordning nr 6

Orkland kommune har mottatt kr 1.280.000,- fra kommunal og moderninseringsdepartementet i kompensasjonsmidler i tiltak i møte med pandemien for lokalt næringsliv. Dette er det sjette tilskuddet fra kommunal og moderniserings departementet som skal utdeles til lokalt næringsliv så langt i pandemien.

Hvem kan søke?

Det legges vekt på lokale virksomheter som igjen rammes av pandemien i forbindelse med de ytterligere tiltakene som ble iverksatt i midten av desember 2021. Det vil si serveringsbransjen, overnattingsvirksomheter, reisearrangører og arrangører som på nytt ble direkte berørt av tiltakene som ble iverksatt i desember 2021 og faller utenfor de statlige støtteordningene. 

Hva legges til grunn i vurderingen:

Grunnlaget for behandling av tilskuddet blir vurdert ut ifra omsetning i desember 2021 og/eller januar 2022 opp mot omsetning i oktober 2021 eller november 2021. Dokumenterte tall legges med som vedlegg i søknaden. Tilskuddet blir vurdert ut i fra en totalvurdering basert på antall søknader, allerede mottatte statlige kompensasjonstilskudd for 2021.

Mer informasjon om ordningen finner du ved å trykke her!

Søknadsfrist og behandlingstid:

Alle skjemaer i søknaden på fylles ut og alle vedlegg med dokumentasjon på omsetning som danner grunnlag for støtte må legges med søknaden.
Søknadsfrist 7 februar og tildelingen over hvem som mottar støtte blir innvilget i formannskap 16 februar.

Har du spørsmål om ordningen ta kontakt med:

Aasmund Lie
Næringssjef
Orkland Kommune
e-post: aasmund.lie@orkland.kommune.no
Mob: 90082424

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen