(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond i Kongsvinger 2022

Kommunalt næringsfond i Kongsvinger kommune 2022

 1. Formål

  Kongsvinger kommunes næringsfond skal nyttes til å støtte tiltak som kan utvikle bedrifter og skape nye arbeidsplasser som bidrar til vekst og bosetting i kommunen.   

 2. Hvem kan søke?

  Næringsfondet er rettet mot nyetableringer, og det ligger ingen klare begrensinger på hvem som kan søke. Det kan være enkeltmannsbedrifter eller større bedrifter. I tråd med formålet vil alle som kan bidra til nyskapning, markedsutvikling og arbeidsplasser kunne søke.  Kvinner, ungdom og innvandrere er prioriterte målgrupper, jfr signaler fra departementet.

 3. Aktuelle støtteformål

  I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting, verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial og hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

  Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til å dekke ordinær drift av bedrifter. Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehovet ved etableringen av prosjektet. Kun i helt spesielle tilfeller kan finansieringsandelen være høyere.

 4. Søknaden

  Alle søknader om støtte til Kongsvinger kommunes næringsfond må fremmes via nettsiden regionalforvaltning.no. Der oppretter hver søker en unik profil. Søknaden skal inneholde bakgrunn for prosjektet, vise til presise og realistiske mål, gi oversikt over aktiviteter med framdriftsplan, ha vedlagt budsjett med kostnadsoverslag samt finansieringsplan.

  Eventuelt behov for veiledning får du ved henvendelse til Stian Gulli Hanssen, i Klosser Innovasjon AS, som driver Kongsvinger kommunes førstelinjetjeneste for næringsutvikling. Stian kan nås på tlf 905 72 748 
  eller e-post stian@klosser.no   

 5. Søknadsfrist

  Søknader behandles fortløpende.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen