(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskot til utbygging av breiband i Vestland 2022

Vestland fylkeskommune lyser ut midlar til utbygging av breiband i fylket. Kommunane kan søkje om tilskot til område der det ikkje er kommersielt lønsamt å bygge ut. Det er sett av inntil 33 mill. kr. til ordninga i 2022.

Prosjekt som kan få støtte under ordninga er:

Utbygging i område som manglar tilbod om breiband med 30 Mbit/s eller høgare, det vil seie kvite NGA-områder.

Det er krav frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at utbygginga skal gje tilbod om breiband med minst 100 Mbit/s nedlastingshastigheit og 10 Mbit/s oppstraums hastigheit.

Søknadsfrist for ordninga er 10. mai 2022.

Sjå kriterier, meir informasjon og kontaktpersonar her. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen