(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning 2022 Ørland -- Del 7

Ørland kommune har mottatt kr 390.000 fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Midlene skal deles ut for å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Iht. vedtak i Ørland kommunestyre 21.04.22 skal midlene, etter søknad, tildeles lokale bedrifter som faller inn under følgende kriteria:

Bedrifter som inngår i følgende næringsområder kan søke

  • Sport og fritid (søker må være registrert i enhetsregisteret eller foretaksregisteret i Brønnøysundregisteret)
  • Reisebyråer og –arrangører
  • Kunst og underholdning (søker må være registrert i enhetsregisteret eller foretaksregisteret i Brønnøysundregisteret)
  • Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
  • Andre virksomheter, med unntak av virksomheter i bransjene overnatting og servering, som kan dokumentere Covid-relatert omsetningssvikt

 

SØKNADSFRIST 17.05.22

Søknadsordningen forvaltes av enhet for næring Ørland kommune.

Kontaktperson er enhetsleder næring Arne Martin Solli:

·         arne.martin.solli@orland.kommune.no

·         Tel: 415 52 116

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen