(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til ENØK tiltak for bedrifter i Nome

Opprett ny søknad på støtteordning

Det er bevilget 400 000,- fra Midt-Telemark fondet til ordning for støtte til ENØK (Energiøkonomisering) for bedrifter i Nome.

Bedrifter kan gjennom ordningen søke støtte til:

1. Energirådgiver for gjennomgang av mulige ENØK-tiltak. Støttegrad er 100% med maks støttesum på inntil 25 000,-

og/eller

2. Investeringer i følgende ENØK-tiltak:

    • solceller som ikke er en del av en energisentral med bruk av flere energikilder
    • luft-luft varmepumper
    • luft-vann varmepumper

Støttegrad er 25% av investeringene med maks støttebeløp på 100 000,-

Det er ikke mulig å søke om tilskudd til tiltak som allerede omfattes av støtteordninger fra Enova (https://www.enova.no/bedrift/). Dersom du har planer om andre tiltak enn de ovennevnte kan du ta kontakt med oss for nærmere veiledning om søknadsmuligheter.

Bedriften må ha virksomhet og lokaler i Nome kommune.

Søknad sendes inn på Regionalforvaltning.no
Søknader behandles fortløpende.

Kontaktperson for spørsmål:
Ann Kristin Ødegård, ann.kristin@mtnu.no mobil: 919 10 797
Elisabeth Vefall, elisabeth@mtnu.no mob 480 32 155

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen