(Du er ikke pålogget) 
 

Strømstøtte for bedrifter i Nome kommune

Lokal strømstøtteordning for bedrifter i Nome og Midt-Telemark 

 

 

Midt-Telemark og Nome kommuner har vedtatt å bruke tilleggsutbytte fra kraftselskapene til en lokal strømstøtteordning for næringslivet. Kommunene håper ordningen vil bli et viktig bidrag til at bedriftene lokalt kan håndtere utfordringene som de høye strømkostnadene gir, men erkjenner samtidig at det ikke vil være nok midler til at alle virksomheter kan få den støtten de ønsker og trenger 

 

Målet med ordningen vil være å bidra til å unngå konkurs og permitteringer for vanligvis sunne bedrifter. Bedrifter som gir viktige ringvirkninger i lokalsamfunnet vil også prioriteres. 

Det gjøres ikke prioriteringer ut fra bransje eller størrelse på bedriften, så lenge det er hovedarbeidsplass for minimum 1 person. 

Bedrifter kan søke om støtte til å dekke inntil 50% av strømkostnad over 70 øre for perioden august - september. Ut fra søknadsmengden og tilgjengelig ramme vil det bli satt et maksbeløp per bedrift.

 

Les godt igjennom hvem ordningen gjelder for og hvilke opplysninger som trengs til søknaden!  

Send inn søknaden på Regionalforvaltning 

Send inn ekstra opplysninger

Dersom linken ikke åpnes - høyreklikk og velg åpnes i ny fane

 

Hvem gjelder ordningen for 

 • Bedrifter som har sin hovedvirksomhet og næringslokaler i Nome eller Midt-Telemark kommune 

 • Bedrifter med et org.nr. og registrert som enten AS, ENK, ANS, DA eller SA 

 • Bedrifter i aktiv drift som er hovedinntektskilde til minimum 1 person 

 • Bedrifter som har et negativt perioderesultat for søknadsperioden (aug. og sept.)  på grunn av høye strømkostnader 

 • -bedriften kan argumentere for unntak mtp. Sesongsvingninger e.l.

 

Bedriftene kan ikke ta ut utbytte det året de mottar støtte fra lokal strømstøtteordning.

 

Prioritering 

I saksbehandling av søknadene vil det bli gjort prioriteringer ut fra bedriftenes situasjon. Bedriftene som er hardest rammet av de høye strømkostnadene vil bli høyest prioritert.  

 1. Bedrifter som står i fare for å gå konkurs 

 1. Bedrifter som står i fare for å måtte ta ut arbeidstakere i permitteringer 

 1. Bedrifter som har betydelig ringvirkningseffekt for lokalsamfunn eller andre bedrifter 

Andre faktorer som vil bli vurdert er: driftsresultat, strømintensitet, likvid egenkapital og totale strømkostnader 

 

Hvem kan ikke søke 

 • Bedrifter med fastprisavtale kan ikke søke. 

 • Foretaket kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling. 

 • Foretak som er berettiget til andre nasjonale støtteordninger.  

 • Eksempelvis jordbruksforetak, veksthus og vanningslag, frivillige lag og organisasjoner samt boligselskap (borettslag, sameier, boligaksjeselskap). 

 • Huseiere som har økt leieprisen for å dekke høye strømpriser. 

 • Virksomheter i offentlig sektor og andre virksomheter som er helt eller delvis finansiert av det offentlige 

 • Bedrifter som står i fare for å gå over grensen for bagatellmessig støtte, kan kun søke om støtte opptil grensen på 200.000 EURO i løpet av de siste 3 år. 

 

Hva skal oppgis i søknadsskjema 

 • Driftsresultat for perioden august - september. 

 • Likvid egenkapital (som f.eks bankinnskudd, omsettelige aksjer og fondsmidler). 

 • Beskriv bedriftens ringvirkninger for annet næringsliv. 

 • Strømforbruk i kWh. 

 • Total strømkostnad: kraft og nettleie eks. mva. 

 • Søknadssum – inntil 50% av kostnader over 70 øre kwh. 

 • Strømintensitet: strømkostnadenes andel av ordinær omsetning første halvår 2022. 

Strømkostnader = strømforbruk og nettleie eks. mva. 

Omsetning = inntekter fra salg av varer og tjenester fra ordinær virksomhet. 

 

Vedlegg til søknaden 

 • Perioderegnskap for august og september. 

 • Balanseregnskap per 30. september. 

 • Fakturakopi strømutgifter for søknadsperioden. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen