(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til vannmiljøtiltak 2023

Har du et prosjekt som kan bidra til forbedring av vannmiljøet eller til økt kunnskap om tilstanden i vassdrag, kystvann eller grunnvann? Eller ønsker du å forbedre vannkvalitet eller økologisk tilstand i vassdrag som er prioritert i den regionale vannforvaltningsplanen?

Rogaland fylkeskommune har årlig delt ut 1 700 000 kroner til prosjekter som forbedrer vannet i Rogaland, og det er forventet et tilsvarende beløp for årene fremover. Sjekk retningslinjene under for å se om du, din organisasjon eller kommune kan søke om tilskudd til vannmiljøtiltak til nettopp deres prosjekt.

Kontaktperson
Anneli Vatshaug Jenssen, anneli.vatshaug.jenssen@rogfk.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen