(Du er ikke pålogget) 
 

Helsefremmende videregående skoler

Helsefremmende videregående skoler

Formålet med ordningen er å fremme folkehelse og livsmestring. Bidra til å oppfylle §20 i Folkehelseloven, tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer. 

Søknadsfrist

15. mars

Hvem kan søke

Videregående skoler i Nordland    

Hva kan støttes

 • Fysisk tilrettelegging som ikke dekkes av spillemidler 
 • Motivasjons- og stimuleringstiltak
 • Kostholdstiltak
 • Arbeid med psykisk helse
 • Rus- og tobakksforebyggende arbeid
 • Fysisk aktivitet
 • Utstyr som vil fremme mer aktivitet for enkelte grupper
 • Kompetanse for å få mer fokus på et av områdene
 • Særskilte tiltak for spesielle grupper.

Vilkår

Tiltakene det søkes støtte for skal være behandlet av skolemiljøutvalget ved den enkelte skole.

Tiltak som er inkluderende og der det legges til rette for at alle skal kunne delta vil bli prioritert.

Tildeling av midler gis kun for et år av gangen. Tilskudd gis som hovedregel ikke utover tre år.

Det gis ikke tilskudd til tiltak som er igangsatt eller gjennomført for søknadsfristen.

Støttenivå vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ordningen har en totalramme på ca. 1,5 million kroner.    

Krav til søknad

Søknaden skal inneholde:

 • Søkers navn og adresse, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer
 • Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet, samt hvilke målgrupper det er rettet mot
 • Tidsplan for gjennomføring av tiltaket/prosjektet
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Søknadsbeløp må spesifiseres

 

Kontaktperson:

Bjørn-Are Melvik
Rådgiver/ helsefremmende skoler og -barnehager
E-post bjomel@nfk.no
Mobil 900 79 374

_______________________________________________

For teknisk bistand:

Jørgen Eliassen
Superbruker søknadsystem. Bistand til brukere av regionalforvaltning.no
E-post jorgel@nfk.no
Telefon 75 65 03 99

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen