(Du er ikke pålogget) 
 

BIO Trøndelag 2023 - Støtte til bedriftsintern opplæring

                                                                                                                                                              

 

BIO TRØNDELAG 2023

Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag skal bidra til kompetansehevingstiltak i bedrifter. Støtte fra ordningen skal brukes til kompetanseheving av ansatte slik at bedriften som søker skal klare nødvendig omstilling – enten i form av endring i bedriftens produksjon eller ved etablering i nye markeder.

 

MERK: før dere begynner å fylle ut søknadsskjema på regionalforvaltning.no, er det viktig at dere setter dere godt inn i retningslinjene for BIO Trøndelag 2023 (se link under).

 

Støtteordningen prioriterer:

  • Bedrifter innenfor satsingsområdene bioøkonomi, opplevelser og teknologi.

     

  • Søknader med kompetansetiltak hvor det faglige innholdet er digitalisering, teknologiutvikling, grønn omstilling og integreringsarbeid i bedriften vil bli vurdert uavhengig av bedriftens bransjetilknytning

BIO Trøndelag er forankret i Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag og Kompetansestrategi for Trøndelag

 

Hvor mye støtte kan vi bidra med:

  • Små bedrifter og enkeltpersonforetak (inntil 50 ansatte) kan støttes med maksimalt kr 300 000

     

  • For mellomstore og store bedrifter (over 50 ansatte) maksimalt kr 500 000

 

Retningslinjer for BIO Trøndelag 2023 (PDF)

Mal for opplæringsplan (Excel-ark) MERK: Dette er et obligatorisk vedlegg som må fylles ut og vedlegges søknaden

 

For mer informasjon om etter- og videreutdanningstilbud og statistikk og gode historier om BIO-tildelinger, se våre hjemmesider.

 

BIO Trøndelag 2023 har ingen søknadsfrist.

Innkomne søknader behandles fortløpende til rammen for ordninga er brukt opp. 

Hvis det ikke lenger finnes midler tilgjengelig vil søknader bli returnert med begrunnelse i at det ikke finnes midler til å støtte prosjektet.  

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om ordningen og henvendelser vedr. søknad kan rettes til:

Ola Kjelvik, tlf.: 414 25 039, epost: olakj@trondelagfylke.no

Ellen Hoel, tlf.: 470 24 455, epost: ellma@trondelagfylke.no

Stein Ivar Mona, tlf.: 922 40 476, epost: stemon@trondelagfylke.no

 

Kontaktinformasjon ved eventuelle tekniske utfordringer:

Eli Rishaug, tlf. 456 07 243, e-post: elidris@trondelagfylke.no 
Bjarne Bull-Berg, tlf. 450 23 935, e-post: 
bjabu@trondelagfylke.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen