(Du er ikke pålogget) 
 

Regionalt næringsfond i Rogaland 2023

Regionalt næringsfond i Rogaland

Fondets overordnede mål er å være et virkemiddel overfor kommuner og regioner i Rogaland. Fondet skal stimulere til næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping i tråd med Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland.

Tilskudd fra fondet skal bidra til:

  • Kompetanse
  • Omstilling og endringsvilje
  • Koordinering og samarbeid

Søknadsfrist

Fondet tar ikke lenger imot søknader fra 2023. Ny utlysninger kommer i 2024. 

Søknaden skal sendes elektronisk i regionalforvaltning. Du må opprette en bruker før du kan velge tilskuddsordning, eller logge deg inn med brukernavn og passord dersom du har opprettet en bruker tidligere.

 Hvem kan søke om tilskudd?

Kommuner, interkommunale selskap og kommunale utviklingsselskap.

 Hva kan det søkes støtte til?

Prosjekter som mottar støtte fra denne støtteordningen, må kunne forankres i nærings- og innovasjonsstrategien som fylkestinget har vedtatt, se Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no).

 Fire satsingsområder er utpekt i strategien:

  • Ren energi og maritim framtid
  • Reiseliv og opplevelser
  • Mat 

Kontaktperson:

Trude Frøyland

 e-post: trude.frolyand@rogfk.no 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen