(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til ENØK investeringer til bedrifter i Midt-Telemark 2023

Utlysningstekst ENØK vinter/ vår 2023 

Kommunene Nome og Midt-Telemark vedtok høsten 2022 å bruke tilleggsutbytte fra kraftselskapet til en lokal støtteordning for næringslivet. Ordningen består av både direkte støtte til høye strømregninger og en ENØK-ordning hvor det er mulig å søke om tilskudd til tiltak som kan avhjelpe høye strømkostnader på sikt. Du kan lese mer om plan for utlysningene her. 

Tilgjengelig totalbeløp: kr. 912 000,- for Nome og kr. 1 087 000,- for Midt-Telemark

  

Denne utlysningen gjelder investeringer i ENØK tiltak.  

Les godt igjennom hvem ordningen gjelder for, og hvilke opplysninger vi trenger til søknaden!  

Husk at det bare er mulig å finansiere tiltak som ennå ikke er utført. 

 

Hvem gjelder ordningen for 

Bedrifter som har sin hovedvirksomhet og næringslokaler i Nome eller Midt-Telemark kommune 

Bedrifter med et org.nr. og registrert som enten AS, ENK, ANS, DA eller SA 

Bedrifter i aktiv drift som er hovedinntektskilde til minimum 1 person 

 

Unntak for disse punktene kan være tilfeller hvor en huseier ønsker å gjøre tiltak for et bygg hvor det leies ut til næringsdrivende. 

 

Bedrifter kan gjennom ordningen søke støtte til: 

1. Energirådgiver for gjennomgang av mulige ENØK-tiltak. Støttegrad er 100% med maks støttesum på inntil 10 000,- per bedrift. 
 

og/eller 

2. Investeringer i ENØK-tiltak  

Veiledende støttegrad er 30% av investeringsbudsjett med maks støttebeløp på kr. 150 000,- per bedrift. Søknadene som gir høyest prosentvis besparelse bedriftens strømforbruk vil bli prioritert.  

Disse opplysningene må du ta med i søknadsteksten ellers blir behandlingen forsinket: 

  • Beskrivelse av tiltaket 

  • Hva er bedriftens årlige strømforbruk i kWh? 

  • Hvor stor innsparing beregnes tiltaket å kunne gi? 

  • Spesifisering av investeringsbudsjettet 

  • Finansieringsplan hvor du oppgir søknadsbeløp og annen finansiering 

 

Send inn søknaden på Regionalforvaltning.no  Søknadsfrist: 25. februar 

Søknadene behandles samlet etter søknadsfristen har gått ut.  

 

Ta kontakt ved behov for veiledning 
Ann Kristin Ødegård, ann.kristin@mtnu.no mobil: 919 10 797 
Pål Kleffelgård, pal@mtnu.no mobil: 994 73 975 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen