(Du er ikke pålogget) 
 

Troms Holding

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

Målgruppe for utlysningen er selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner.

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av prioriteringene i strategien og hvordan FNs bærekraftsmål ligger til grunn for prosjektarbeidet.

 •  
  • Kompetanse og rekruttering
   • Lyses ut 22. September med frist 13. Oktober. Behandles i styremøte 13. November.
   • Pilotprosjekt som bidrar til økt rekruttering til regionen.
   • Pilotprosjekt som tilrettelegger overgangen utdanning til arbeidsliv
   • Pilotprosjekt som tilrettelegger for kompetanseheving eller til å bevare kompetanse i regionen.
   • Samarbeidsprosjekt som bidrar til arbeidsmobilisering.
 

 

Søknaden leveres gjennom regionalforvaltning

 

Ta gjerne kontakt med Troms Holding før søknaden sendes.

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen