(Du er ikke pålogget) 
 

Troms Holding

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

Målgruppe for utlysningen er selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner.

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av prioriteringene i strategien og hvordan FNs bærekraftsmål ligger til grunn for prosjektarbeidet.

·       Stedsutvikling

o   Prosjekter som bidrar til stedsutvikling og identitetsbygging

·       Folkehelse

o   Prosjekter som bidrar til å gi barn og unge i Troms tilgang til trygge og inkluderende møteplasser

o   Prosjekter som bidrar til å forebygge utenforskap.


Det kan søkes om støtte til prosjektet fra Troms Holding på inntil kr 100 000.


For større samarbeidsprosjekter mellom kommune(r)/fylkeskommunen kan det søkes om støtte utover kr 100 000.

 

Søknaden leveres gjennom regionalforvaltning

 

Ta gjerne kontakt med Troms Holding før søknaden sendes.

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen