(Du er ikke pålogget) 
 

Berekraftig verdiskaping 2023

 
Vi lyser ut inntil 20 millionar kroner til utviklingsprosjekt som skal bidra til berekraftig verdiskaping i Vestland. Prioriterte tema er sirkulærøkonomi som strategi for grøn næringsutvikling, verdiskaping og nye grøne arbeidsplassar i heile fylket og kompetanse i arbeidslivet. 

Søknadsfristen er 10. mai. Vi oppmodar til å delta på informasjonsmøta 18. april eller 3. mai. 

Meir informasjon om utlysinga finn du her.  

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen