(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til integrering i arbeidslivet i Viken

Tilskudd til integrering i arbeidslivet, 2023

Formålet med støtteordningen er å bidra til at flere innvandrere og flyktninger skal komme ut i jobb og få en varig tilknytning til arbeidslivet. Hensikten er å gi aktører mulighet for å utvikle nye løsninger for dem som står utenfor arbeidslivet, samt utforske og utvikle nye løsninger slik at kompetansen til innvandrere blir nyttiggjort i næringslivet. Søknadsfristen er mandag 15. mai (kl. 23.59) 2023.

Ordningen skal ha et regionalt fokus og bidra til integrering i arbeidsmarkedet i Viken. Det er satt av 3 millioner kroner til støtteordningen for 2023. Før søknadsfristen går ut kan søkere ta kontakt for å få veiledning i forbindelse med søknaden.

Målgruppe for tiltakene som støttes:

  • Innvandrere
  • Flyktninger
  • Arbeidsinnvandrere
  • Unge med minoritetsbakgrunn under 30 år
  • Familiegjenforente, samt partnere til arbeidsinnvandrere

 

Les mer her: Tilskudd til integrering i arbeidslivet, 2023 - Viken fylkeskommune

Ta kontakt med Taban Borhan på epost: tabanb@viken.no for mer informasjon om tilskuddsordningen. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen