(Du er ikke pålogget) 
 

Utlysning - The Extra Mile - Storheia og Bodø2024

The Extra Mile (TEM) er et unikt prosjekt, som streber etter å gjøre Hadsel og Vesterålen mer attraktivt ved å vise at vi går den ekstra mila når vi bygger samfunn. Vi fokuserer spesielt på barn og ungdom, med vekt på° mestring, inkludering, natur og folkehelse. 

Som partner til Bodø2024 -den Europeiske kulturhovedstaden, har vi nå muligheten til å lyse ut midler som skal legge til rette for kunst, kultur og arrangement som skaper attraktivitet, positivitet og stolthet. I denne utlysningen vil vi at midlene skal bidra til nettopp det, et attraktivt Vesterålen

 

Hvem kan søke?

The Extra Mile ønsker spesielt lokale lag og foreninger i Vesterålen, og ideelle selskap velkommen til å søke. Søker må inneha et org.nr

 

Hva kan man søke om?

Man kan søke om midler til tiltak eller aktiviteter som fremmer kunst- og kulturopplevelser. Det kan være ungdomskonsert, aktiviteter knyttet til data, det kan være installasjoner, annen aktivitet som knytter kunst, kultur og mennesker sammen eller det kan være et frivillighetsprosjekt. Man kan søke om midler til aktiviteter som gir gode opplevelser i naturen, skaper varige minner, eller som bidrar til et fellesskap.

 

Målet med utlysningen:

Målet med utlysningene er å bidra til at flere, uansett forutsetninger, skal kjenne tilhørighet og føle stolthet til regionen. Midlene er en del av Bodø2024 sine kulturmidler som skal bygge opp under Storheia Arena sin leveranse til Nordland som kulturhovedstad i 2024.

 

The Extra Mile skal fungere som en paraplyorganisasjon for å støtte blant annet lag, foreninger og ildsjeler som ønsker å skape økt aktivitet. Prosjektet skal ivareta og organisere lokalt engasjement for å stimulere til flere aktiviteter som kan bidra til å oppnå visjonen om et attraktivt Hadsel. Dette skal gjøres i nært samarbeid med de nevnte lag og foreninger, i tillegg til næringsliv, offentlige instanser og ikke minst menneskene som bor i regionen. For å skape stolthet må det gjennomføres mange ulike arrangementer og involveringer. Denne utlysningen er et hjelpemiddel for å skape disse arrangementene og involveringene.

 

Praktisk info:

 • For å søke må du ha et organisasjonsnummer. Søkere kan blant annet være lag og foreninger, og ideelle selskap. 
 • Prosjektene det søkes om må realiseres innen utgangen av 2024. 
 • Søknader sendes via Regionalforvaltning
 • Søknadene behandles av styret i Storheia Arena Utvikling, kultursamarbeidet i Vesterålen og representanter fra Bodø2024. Alle søkere vil få svar på sin søknad innen 8 uker etter søknadsfrist.

Kriterier:

 • Aktivitet eller tilrettelegging må finne sted primært i Vesterålen.
 • Vi ønsker en beskrivelse av hvordan tiltaket/aktiviteten tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne, og ivaretar vårt prinsipp om tilgjengelighet for alle.
 • Prosjekter eller arrangementer som viser en plan for eventuell videre finansiering eller visjoner for å videreføres kan bli prioritert. 
 • Det kan søkes om inntil 100 000.- i finansiering fra denne utlysningen. Man kan sende inn flere søknader. Tiltak som har egeninnsats, vil bli prioritert.

 

Søknaden burde inneholde følgende:

 

  • o Ansvarlig arrangør/Organisasjonsnummer
  • o Adresse, postnummer, sted
  • o Eventuelt hjemmeside
  • o Kontaktperson, telefon, e-post
  • o Beskrivelse av tiltaket
  • o Mål med tiltaket
  • o Samarbeidspartnere
  • o Målgruppe (hvem forventer man kommer på arrangementet eller har nytte av tiltaket)
  • o Forventet antall publikummere eller deltakere
  • o Bærekraft (hvordan gjør dere arrangementet mest mulig bærekraftig/ta vare på naturen)
  • o Tilgjengelighet – hva gjør dere for at arrangementet skal være tilgjengelig for flest mulig? 
  • o Dato for oppstart
  • o Sluttdato
  • o Søknadssum
  • o Kontonummer
  • o Utgifter
  • o Inntekter
  • o Eventuelle vedlegg

 

Ramme

Arena Storheia har 800 000,- i utlysning for kunst og kultur.

 

Vilkår ved tildeling:

Ved tildeling av midler må det innen 2 måneder etter prosjektslutt leveres en rapport med evaluering og oppsatt regnskap, dette gjøres via Regionalforvaltning. Midlene utbetales etter prosjektslutt, man kan be om å få utbetaling på 50 % etter innvilget tildeling.

 

Avslag begrunnes ikke.

 

Søknadsfrist: 15 des. 2023.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen