(Du er ikke pålogget) 
 

Storheia Arena - Utlysninger

Storheia Arena er folkefjellet som legger til rette for bedre folkehelse gjennom å gjøre naturen tilgjengelig og legge til rette for aktiviteter for mennesker med ulike funksjonsnivå og forutsetninger. Som partner til Bodø2024 -den Europeiske kulturhovedstaden, har vi nå muligheten til å lyse ut midler som skal legge til rette for inkludering, mestring og deltakelse i vill vakker nord-norsk natur. I denne utlysningen vil vi at midlene skal bidra til fysiske møteplasser, aktiviteter og utsiktspunkter tilknyttet Storheia

 

Hvem kan søke?

Storheia Arena ønsker lokale lag og foreninger i Vesterålen, eller ideelle selskap velkommen til å gjøre folkefjellet mer tilgjengelig og anvendelig. 

 

Hva kan man søke om?

Man kan søke om midler til tiltak eller aktiviteter som fremmer friluftsopplevelser og god folkehelse på Storheia. Det kan være tilrettelegginger som benker, utsiktsposter med sittemuligheter, toalett, gjerder på bratte partier, gapahuker og hengekøye-park. Man kan søke om midler til aktiviteter som gir gode opplevelser i Storheia-naturen, eller øker kunnskap om å bruke naturen bærekraftig.

 

Målet med utlysningen:

Målet med utlysningene er å bidra til at flere, uansett forutsetninger, skal få mulighet til å komme ut i naturen og opp på fjellet. Midlene er en del av Bodø2024 sine kulturmidler som skal bygge opp under Storheia Arena sin leveranse til Nordland som kulturhovedstad i 2024.

 

Praktisk info:

 • For å søke må du ha et organisasjonsnummer. Søkere kan altså være lag og foreninger, og ideelle selskap

 • Prosjektene det søkes om må realiseres innen utgangen av mai 2024. 

 • Søknader sendes via Regionalforvaltning

 • Søknadene behandles av styret i Storheia Arena Utvikling sammen med representanter fra Bodø2024 og rådet for mennesker med nedsatt funksjon i Hadsel Kommune. Alle søkere vil få svar på sin søknad innen 8 uker etter søknadsfrist.

Kriterier:

 • Aktivitet eller tilrettelegging må finne sted på Storheia.

 • Vi ønsker en beskrivelse av hvordan tiltaket/aktiviteten tilrettelegges for personer med nedsatt funksjon, og ivaretar vårt prinsipp om tilgjengelighet for alle.

 • Vi ønsker en beskrivelse av hvordan naturen ivaretas med hensyn til omsøkte tiltak/aktivitet.

 • Tiltak som krever inngrep i naturen må avklares med Storheia Arena Utvikling, og søker må ordne med avtale med grunneier.

 • Det er mulig å søke midler til innkjøp av utstyr eller infrastruktur-tiltak.

 • Det er ikke mulig å søke om midler til lønn eller ordinære driftsmidler.

 • Prosjekter eller arrangementer som viser en plan for eventuell videre finanisering eller visjoner for å videreføre vil bli særlig prioritert. Tiltak må ha en plan for vedlikehold.

 • Det kan søkes om inntil 50 000.- i finanisering fra denne utlysningen. Man kan sende inn flere søknader. Tiltak som har egeninnsats vil bli prioritert.

 

Søknaden burde inneholde følgende:

  • Ansvarlig arrangør/Organisasjonsnummer
  • Adresse, postnummer, sted
  • Eventuelt hjemmeside
  • Kontaktperson, telefon, e-post
  • Beskrivelse av tiltaket
  • Mål med tiltaket
  • Samarbeidspartnere
  • Målgruppe (hvem forventer man kommer på arrangementet eller har nytte av tiltaket)
  • Forventet antall publikummere eller deltakere
  • Bærekraft (hvordan gjør dere arrangementet mest mulig bærekraftig/ta vare på naturen)
  • Tilgjengelighet – hva gjør dere for at arrangementet skal være tilgjengelig for flest mulig? 
  • Dato for oppstart
  • Sluttdato
  • Søknadssum
  • Kontonummer
  • Utgifter
  • Inntekter
  • Eventuelle vedlegg

 

 

Ramme

Storheia Arena har 200 000,- i utlysning for friluft og folkehelse.

Vilkår ved tildeling:

Ved tildeling av midler må det innen 2 måneder etter prosjektslutt leveres en rapport med evaluering og oppsatt regnskap, dette gjøres via Regionalforvaltning. Midlene utbetales etter prosjektslutt, man kan be om å få utbetaling på 50 % av innvilget tildeling.

 

Søknadsfrist: Mandag 24. april 2023.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen