(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til energikartlegging for frivilligheten

Opprett ny søknad på støtteordning

Har din frivillige organisasjon, lag eller forening behov for å kartlegge energitilstanden i egne bygg? Kanskje ønsker dere å engasjere eksterne rådgivere som kan hjelpe dere med å identifisere hvilke tiltak som kan redusere energibehovet i bygget?

Som en engangsbevilgning har fylkeskommunen satt av én million kroner i 2023 til energikartlegging i bygg som eies og drives av frivillige organisasjoner.

Kontaktperson:

Elizabeth Austdal Paulen; elizabeth.austdal.paulen@rogfk.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen