(Du er ikke pålogget) 
 

Båtsfjord Kommune - Kommunalt næringsfond (ordinære næringsfondsmidler)

VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES NÆRINGSFOND

Vedtatt av Båtsfjord kommunestyre 30.01.2013

Tilskudd fra næringsfondet gis som bagatellmessig støtte iflg. EØS-avtalen artikkel

61 nr. 1.

Midler fra næringsfondet skal i hovedsak benyttes til å fremme nyetablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter i form av tilskudd.

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen