(Du er ikke pålogget) 
 

BÅT - Ikke lovpålagt rutetransport - Telemark

Telemark fylkeskommune lyser med dette ut tilskudd til «ikke lovpålagt båttransport» rettet mot  rutegående  turisme og fritidsreiser.

Målet med ordningen er å øke muligheten for besøkende å komme ut i skjærgården og binde sammen prioriterte leder og attraksjoner. Tilskuddet er ikke et vederlag for en ytelse, men økonomisk støtte for etablering av en ønsket næringsaktivitet.

Ordningen gjelder ikke båtruter som allerede kjøres på oppdrag fra offentlig virksomhet.

Tilskuddsrammen er på 1,12 million kroner for 2024. Søknadsfrist: 8. januar 2024. 

Nytt fra 2024: Det vil bli tildelt årlig tilskudd for en fire års periode (2024-27) med forbehold om at fylkestinget hvert enkelt år  setter av midler til ordningen i budsjettet. 

 NB! på grunn av fylkesdelingen ber vi om at dere ikke trykker "send inn" før 1. januar. Det gjør det mye enklere for oss med tanke på arkivering. Dere kan fylle ut søknaden når som helst, men vent med å trykke send inn.

Kriterier:

 • Private og/eller offentlige aktører kan søke
 • Det er opp til søker å vurdere rute, anløpssteder og kapasitet
 • Det kan gis et grunntilskudd på inntil 60% samlet fra alle offentlige aktører.
 • Støtte gis etter regler om bagatellmessig støtte, jfr. Kommisjonsforordning nr. 1407/2013. Maksimalt offentlig tilskudd kan ikke overstige regler for bagatellmessig støtte
 • Billettinntekter tilfaller søker i sin helhet

Annet:

 • Tilrettelegging for at flest mulig skal kunne oppleve god mobilitet i hele reisekjeden for et rutetilbud er viktig. Dette skal beskrives i søknaden og vil være avgjørende for prioritering  av søknader  
 • Nødvendige avtaler med anløpssteder, parkering ol. er søkers ansvar
 • Persontransport med fartøy i rute mot vederlag, er løyvepliktig i henhold til Yrkestransportloven §7 og Yrkestransportforskriften §24 -§36. Fylkeskommunen ved samferdsel er løyvemyndighet
 • Det er søkers ansvar å ha nødvendige passasjersertifikater, registeringer, godkjenninger og forsikringer for å drive persontransport i orden.
 • Det er søkers ansvar å sørge for markedsføring av tilbudet
 • Dersom søker skal leie inn transportør, vil det bli satt vilkår om at bindende avtale skal være på plass innen 1. april 2024. Etter det vil tilsagnet bli trukket og omfordelt.

Kontaktperson i Telemark fylkeskommune er:

HANS JACOB EDVARDSEN

Rådgiver

Klima, næring og innovasjon

Epost: hans.jacob.edvardsen@vtfk.no

Mobil: 91377035

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen