(Du er ikke pålogget) 
 

Rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket

Tilskudd til regionale rekrutterings- og kompetansehevingstiltak (RK-midler) 

Det kan søkes om midler til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket i Oslo og Akershus. 

Søknadsfristen er 5. mars 2024 (kl. 23:59). 

Hvem kan søke? 

Kommuner, organisasjoner samt forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. 

Andre foretak registrert i Enhetsregisteret dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling i landbruket.  

Tilskudd til regionale rekrutterings- og kompetansehevingstiltak (RK-midler) 

Formålet med støtteordningen er å legge til rette for rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. 

Det kan gis tilskudd til: 

  • Etter- og videreutdanning i landbruket 
  • Tiltak som bidrar til å styrke rekruttering til landbruksutdanning 
  • Tiltak som retter seg mot likestilling og omdømmebygging. 

Søknadsfrist og søknad 

Søknadsfristen for begge tilskuddsordningene er 5. mars 2024.  

Tilskudd 

Midler til ordningene er avsatt over jordbruksoppgjøret. Midler til Oslo og Akershus i 2024 er:  

RK-midler: kr 476000

 Det kan gis støtte på inntil 75 % av godkjente prosjektkostnader. Tilsagnet er normalt gyldig i tilsagnsåret og to påfølgende år.   

Regler og retningslinjer for tilskuddsordningen

Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket 

Retningslinjer for støtteordning til til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket 

Spørsmål?

Kari Rime Engmark
Seniorrådgiver landbruk
Avdeling for Næring
E-post:karien@afk.no
Mobil: 91 13 89 47

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen