(Du er ikke pålogget) 
 

Tilretteleggingstiltak i landbruket

Tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) 

Det kan søkes om midler til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket i Oslo og Akershus. 

Søknadsfristen er 5. mars 2024 (kl. 23:59). 

Hvem kan søke? 

Kommuner, organisasjoner samt forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. 

Andre foretak registrert i Enhetsregisteret dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling i landbruket.  

Tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) 

Formålet med støtteordningen er å legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. 

Det kan gis tilskudd til tilretteleggingstiltak som bidrar til: 

  • Utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket 
  • Utvikling av andre landbruksbaserte næringer gjennom utviklings- og mobiliseringstiltak. 

Søknadsfrist og søknad 

Søknadsfristen for begge tilskuddsordningene er 5. mars 2024.  

Tilskudd 

Midler til ordningene er avsatt over jordbruksoppgjøret. Midler til Oslo og Akershus i 2024 er:  

  • RT-midler: kr 1 380 000 

Det kan gis støtte på inntil 75 % av godkjente prosjektkostnader. Tilsagnet er normalt gyldig i tilsagnsåret og to påfølgende år.   

Regler og retningslinjer for tilskuddsordningen

Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket 

Retningslinjer for støtteordning til til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket 

Spørsmål?

Kari Rime Engmark
Seniorrådgiver landbruk
Avdeling for Næring
E-post: karien@afk.no
Mobil: 91 13 89 47

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen