(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til bredbåndsutbygging Troms

Bredbåndsutbygging Troms 2024

Fylkeskommunene forvalter midler til etablering av bredbåndstilbud over Digitaliserings- og Forvaltningsdepartementet (DFD) budsjettet kap. 541, IT- og ekompolitikk, post 60 Bredbåndsutbygging. Søknadsfristen for årets utlysning er satt til 3. april 2024

Orientering av kommunene

Kommunene i Troms er orientert om ordning for 2024 med tilhørende prosesskrav i informasjonsbrev fra Troms fylkeskommune (TFK) av 08,02.24, vår ref. 24/02031-2. Det er invitert til informasjonsmøte om ordningen 7.mars 2024 kl 1300, digitalt, i informasjonsbrev til kommunene. Mulige søkere må gjerne tak kontakt med rådgiver i fylkeskommunen hvis de har spørsmål.

Hvem kan søke?

Bare kommuner kan søke om støtte og prosjektene må være i tråd med tilskuddsmodellen.

Søknadsfrist

3.april 2024 - Frist for kommunene til å søke Troms fylkeskommune om støtte over ordningenSøknad sendes via www.regionalforvaltning.no, ordning – Bredbåndsutbygging 2024. De inntegnede områder vil bli brukt til å generere adresselister over husholdninger og virksomheter i området. 

Hva gis det støtte til?

Støtte gis i tråd med statsstøtteregelverket (GBER) for bredbånd. Midlene kan bare brukes til etablering av tilbud til husholdninger og virksomheter som i dag mangler:

  1. tilbud om 30 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby minimum 100 Mbit/s nedlastningshastighet
  2. tilbud om 100 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby en nedlastingshastighet på 300 Mbit/s. 

Søknadens innhold

I søknaden må det fremgå hvilken terskelverdi som brukes. Videre bør søknaden beskrive området som får bredbåndstilbud, herunder antall hustander, virksomheter, type virksomheter, offentlige virksomheter etc.

Med søknaden skal det minimum inkluderes følgende vedlegg:

  • Adresselister over husstander og virksomheter i omsøkt område i excelformat Disse skal være i tråd med malen Adresseliste bredbåndsordning 2024 (XLSX, 33 kB). Rådgiver i fylkeskommunen kan bistå ved behov.
  • Dokumentasjon på eventuell lokal medfinansiering bør legges ved søknaden. Lokal medfinansiering utover minstekrav teller positiv.

Kontaktperson

Spesialrådgiver

kjetil.helstad@tromsfylke.no

+47 909 11 637

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen