(Du er ikke pålogget) 
 

KulturArvOpplevelser i Buskerud vår 2024

Tilskudd til KulturArvOpplevelser i Buskerud

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser basert på kulturarv og kulturminner. Opplevelsene skal være attraktive tilbud for turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Attraksjonsverdien skal forsterkes ved å inkludere lokalmat, natur og aktiviteter.

Prosjekter som får tilskudd, skal bidra til verdiskaping i bred forstand. Dette innebærer ikke bare økt økonomisk verdiskaping, men også positiv innvirkning på områder som bevaring av kultur- og naturarv, mobilisering og engasjement i lokalbefolkningen, samt økt kunnskap og kompetanse innenfor disse områdene

Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom seksjon for Kulturarv og seksjon for Næring og klima i Buskerud fylkeskommune

Søknadsfrist er fredag 3. mai 2024 kl. 12.00.


Hvem kan søke om midler?

Kommuner, regionråd, organisasjoner, institusjoner samt destinasjonsselskap og organisasjoner med destinasjonsfunksjon kan søke om midler. Søker må være en juridisk enhet.

I utgangspunktet skal søker ha tilholdssted i Buskerud. Søkere utenfor Buskerud har likevel mulighet for å søke dersom en betydelig del av aktivitetene i prosjektet er rettet mot bedrifter i Buskerud eller foregår i Buskerud.

Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene, men enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter og være prosjekteier/søker om andre partnere deltar.

Samarbeid mellom aktører fra ulike sektorer og/eller geografisk samarbeid over kommuner og regioner er en fordel, men ikke et krav.

Hvor mye støtte kan du få: 

Søkere kan få økonomisk støtte opp til kr 500 000kr avhengig av prosjektets omfang. Se retningslinjene.  
 
Det er satt av 2 millioner kroner til denne utlysningen. For 2024 er det planlagt én utlysning, eventuelt to dersom det er midler igjen etter første utlysning.
 
 
Søknadsvurdering  

Ved søknadsfristens utløp behandles søknadene samlet. Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse (HUKIF) og Hovedutvalg for Næring og Innovasjon (HUNI) vedtar hvilke prosjekter som får støtte i juni 2024.  
 

Har du spørsmål?  
 
Retningslinjene gir mer utdypning om hvilke krav vi stiller til søknaden, og hvilke vurderingskriterier som gjelder med mer. Du kan lese retningslinjene her. (lenke til retningslinjene)
 

Hvordan søke?  
 
Du søker via tilskuddsordningen i Regionalforvaltning.no

Kontaktpersoner støtteordning
Hilde Roland, epost: hilderol@bfk.no
Knut Fossgard, epost: knutfo@bfk.no
Margrete Aubell Nesheim, epost:
margretene@bfk.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen