(Du er ikke pålogget) 
 

MABIT søknadsfrist juni 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

Ny utlysning fra MABIT – SØKNADSFRIST 13. juni

 

MABIT programmet er et regionalt, næringsrettet forsknings- og industriutviklingsprogram i Nord-Norge.

MABIT skal bidra til økt verdiskaping innen fiskeri, havbruksnæring og bioteknologisk industri, og bidra til å styrke forskningsdrevet næringsutvikling og industrielle aktiviteter, og styrke relevant fagkompetanse i disse næringene og fagmiljøene i Nord-Norge.

 

MABIT har 4 prioriterte satsingsområder:

  1. Bioprospektering.
  2. Produkter for akvakultur og fiskehelse.
  3. Økt verdiskaping på marin biomasse (Utnyttelse av marine restråstoff).
  4. Bioteknologiprosjekter fra andre sektorer.

 

Aktuelle søkere vil være:

  • Nordnorske bedrifter innenfor bioteknologi, fiskeri eller havbruk.
  • Næringsaktører som har forsknings- og utviklingsprosjekter i Nord-Norge.
  • Næringsrettede forsknings- og utviklingsmiljø i Nord-Norge.
  • Næringsrettede forsknings- og utviklingsmiljø utenfor Nord-Norge i samarbeid med nordnorske næringsaktører.

Tilskuddssøker trenger ikke å være eid av aktører i Nord-Norge, men må kunne tydelig vise at resultatene av aktivitetene som finansieres kommer nærings- og kunnskapsaktører i Nord-Norge til gode.

 

MABIT mottar offentlige bevilgninger fra våre finansieringskilder for 1-2 år av gangen.

Som hovedregel støtter MABIT prosjekter i tidlig fase med kort varighet (1-1 ½ år – maks 2 år).  

Rammen er opp til 1 MNOK.

 

Mer info om hvem som kan søke og programmets satsningsområder på www.mabit.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen