(Du er ikke pålogget) 
 

Covid 19 - Ekstraordinært næringsfond Grong kommune


Velkommen til å søke støtte fra næringsfond i Grong kommune 

Som følge av koronapandemien har Grong kommune nå fått nytt påfyll av næringsfondet med litt over 1 mill. kroner.

Det kan gis støtte til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. 

Bedrifter/etablerere kan i forbindelse med for eksempel oppstart eller utvikling av nye produkter/markeder få midler til:

  • markedsføring
  • mindre investeringer
  • opplæring
  • produktutvikling

I behandlingen vil det bli lagt særlig vekt på:

a) I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
b) I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
c) Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75%. Det gis ikke tilskudd som vil være konkurransevridende i Grong. 

Søknader behandles etter hvert som de kommer inn til fondet er oppbrukt.

For å søke må du registrere deg som bruker. 
Søker du som privatperson, registrerer du deg som privatperson.
Søker du på vegne av et firma, registrerer du bedriften.
Er du i tvil om hvordan det gjøres, finnes det brukermanual


For nærmere orientering ta kontakt med Grong kommune:
Inger Helland, rådgiver næring, tlf. 90986327, epost: inger.helland@grong.kommune.no 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen