(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Kristiansund

Kommunalt næringsfond – utlysning  2019

Her er gjeldende vedtatte vedtekter.

Hva:

 NB! NYE RETNINGSLINJER FRA DEPARTEMENTET FOR 2017!

"Berre bedrifter og nyetablerarar kan motta støtte

Kommunalt næringsfond skal heretter berre brukast på bedriftsretta tiltak, i regi av enkeltbedrifter eller i form nettverk mellom bedrifter. Tiltak som får støtte skal utløyse nye arbeidsplassar, eller sikre eksisterande. Kommunane kan ikkje lenger bruke næringsfondet til generelle, tilretteleggande nærings- og samfunnsutviklingstiltak.

Måling av tal arbeidsplassar

Alle som søkjer må oppgi kor mange nye arbeidsplassar tiltaket kan skape, eller bidra til å sikre. Kommunen skal rapportere dette som ein del av årsrapporteringa. "

                                                                                         

Slik søker du:

Skal du søke kommunalt  næringsfond må du bruke søknadsportalen  www.regionalforvaltning.no           

Her oppretter du en unik bruker og kan med utgangpunkt i den søke både lokale, regionale og nasjonale søkeordninger. I denne portalen rapporterer du og sender anmodning om utbetaling når den tid kommer. Søkere som velger å gå utenom www.regionalforvaltning.no vil ikke få saken behandlet. Anbefaler også at søker leser vedtektene før søknaden skrives.

Egenkapital  skal være en del av budsjettet, maksimalt 50% av kostnadene kan være tilskudd fra næringsfond. Det betyr at man ikke kan å få fullfinansiert opp prosjekter via næringsfondet.

Ta gjerne kontakt før du sender søknaden om det er noe du lurer på: postmottak@kristiansund.kommune.no  Merk henvendelsen Kommunalt næringsfond.

Når er siste frist for å søke:

For høst 2019 er siste søknadsfrist 01. september


 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen