(Du er ikke pålogget) 
 

Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Nordens grønne belte

Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Nordens Grønne Belte 

Målet med programmet

Programmets overgripende mål er gjennom et grenseoverskridende samarbeid å skape de beste forutsetninger for en økonomisk sterk region med et attraktivt miljø. Programmets ambisjon er å:

  • Utnytte og utvikle grenseregionenes samlede ressurser 
  • Redusere grensebarrierer 
  • Koble sammen regioner over grensen 

Programmet har følgende innsatsområder for 2014-2020:

  • Innovative miljø 
  • Små- og mellomstore bedrifter 
  • Natur- og kulturarv 
  • Bærekraftig transport 
  • Sysselsetting 

Et Interreg Sverige-Norge-prosjekt skal alltid ha en norsk og en svensk søker. Den svenske søkeren finansierer sitt budsjett med EU-midler og svensk offentlig og/eller privat finansiering. Norsk prosjekteier finansierer sitt budsjett med norske statlige IR-midler og norsk offentlig og/eller privat medfinansiering. Hovedregelen er at medfinansiering skal være klar før interregsøknaden sendes inn. Norsk søker registrerer sin søknad i regionalforvaltning.no i det delområdet prosjektet gjennomføres i, mens svensk søker registrerer sin søknad i Min ansökan.

På hjemmesiden for programmet, www.interreg-sverige-norge.com, kan du lese mer om innsatsområdene, søknadsfrister, målgruppe og støttemottagere.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss i interregsekretariatet: Sidsel Trønsdal i Nord-Trøndelag fylkeskommune, e-post: sidsel.tronsdal@ntfk.no, tlf. 74 11 10 55, mob. 924 53 163 eller Kari Mette Elden i Sør-Trøndelag fylkeskommune, e-post: kari.mette.elden@stfk.no, tlf. 73 86 64 19, mob. 922 19 777

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen