(Du er ikke pålogget) 
 

kommunalt næringsfond for Båtsfjord

For søknadsskjema se Båtsfjord Kommunes hjemmeside eller ta kontakt med kommunen v/Anne Grethe Strandheim på tlf. 78 98 53 00 eller Linken Næringshage     

VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES NÆRINGSFOND 

Vedtatt av Båtsfjord kommunestyre 16.02.2017

Tilskudd fra næringsfondet gis som bagatellmessig støtte iflg. EØS-avtalen artikkel 

61 nr. 1.

Midler fra næringsfondet skal i hovedsak benyttes til å fremme nyetablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter i form av tilskudd.

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet.

Vedtektene ligger på kommunens hjemmeside

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen