(Du er ikke pålogget) 
 

Velkommen til Regionalforvaltning.no

Regionalforvaltning.no er et fagsystem spesielt tilrettelagt for tilskuddsforvaltning. Systemet brukes av alle fylkeskommuner og av mer enn 275 kommuner og regionråd. Systemet driftes av SPINE AS på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Søkere

Privatperson, foretak, bedrift, virksomhet, forening, stiftelse, kommune

Her kan du sende inn søknader på støtteordninger som er utlyst på Regionalforvaltning.no. Aktuelle ordninger finner du i menyen til høyre eller under Støtteordninger i toppmeny.

Du må registrere deg som søker før du kan søke. Registrerte søkere kan gå direkte til Logg inn i menyen til venstre.

Nye brukere må registrere seg under Registrering i menyen til venstre.

  1. Registrer deg som organisasjon dersom du skal søke på vegne av en organisasjon som foretak, bedrift, forening, stiftelse, kommune, regionalt fond el.l.
  2. Registrer deg som privat søker dersom du skal søke på vegne av deg selv som privatperson.

Forvaltere

Fylkeskommune, kommune, regionråd, departement

Regionalforvaltning.no kan brukes av offentlige aktører til tilskuddsforvaltning, og er spesielt tilrettelagt for oppgaver og saksbehandling innen regional utvikling. Fagsystemet har funksjoner for å lyse ut ordninger, motta og behandle søknader, registrere utbetalinger og behandle rapporter.

Forvalterrollene opprettes av SPINE AS som systemansvarlig på regionalforvaltning.no.

Nye forvaltere må gjennomføre følgende prosedyre før de kan lyse ut tilskudd:

  1. Fyll ut skjema (klikk på lenken her)
  2. Send utfylt skjema til din fylkeskommune (klikk her for å finne adresselister). Fylkeskommunen vil videresende dette til SPINE AS.

Aktører som ønsker å bruke systemet til å forvalte midler med andre målsettinger enn regional utvikling må ta kontakt direkte med SPINE AS (Tlf: 99006333) før de registrerer seg .

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen