(Du er ikke pålogget) 
 

Landbruk - Tilretteleggingstiltak

Formål

Bidra til et bærekraftig og nyskapende landbruk i Nordland. Målet er å styrke verdiskapingen i landbruket gjennom å bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, samt utvikling av andre landbruksrelaterte næringer. 

Hvem kan søke

Organisasjoner, kommuner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret kan søke støtte.

Midlene skal primært brukes til:

  • Å støtte opp om innledende faser, og arbeid knyttet til landbruksbasert verdiskaping regionalt.
  • Prosjekter som bidrar til økt produksjon og nyskaping i primærjordbruket.
  • Prosjekter som bygger opp under eller legger til rette for satsinger på bygdenæringer.
  • Fellesprosjekter med andre aktører (partnerskap) og andre næringer som bidrar til verdiskaping, nyskaping og/eller bærekraft i landbruket.
  • Kompetanseutvikling, med formål om å legge til rette for næring, fagmiljø eller klynger (ikke gjennomføring av enkeltkurs).

For øvrig vil tiltak i tråd med Regional plan for landbruk i Nordland, Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland og nasjonale føringer prioriteres. 

Kontaktperson:

Håkon Renolen, tlf. 911 93 162. E-post: hakren@nfk.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen