(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Gjemnes kommune 2023

Kommunalt næringsfond i Gjemnes kommune 2023

Det kommunale næringsfondet skal brukes til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling. Støtte fra fondet skal utløse vekstpotensialet i lokale bedrifter.

Hvem kan søke:

 • Bedrifter
 • Nyetablerere
 • Samarbeid mellom bedrifter

Alle som søker må være registrert i enhetsregisteret.

Det kan blant annet søkes på følgende tiltak:

 • Investering i produksjonsanlegg/utstyr
 • Profilering/merkevarebygging
 • Produktutvikling 
 • Kompetansehevingstiltak
 • Bedriftsutvikling
 • Bedriftsnettverk

Tiltakene kan støttes med inntil 50 % av totale kostnader, avgrenset til maksimalt 150 000 kroner.

Det kan ikke søkes om støtte til følgende:

 • Renter, avdrag og refinansiering av lån, kausjon og garantier
 • Kjøp av aksjer eller investering i egenkapital
 • Ordinær drift av virksomheter
 • Investeringer i, og ordinær drift og vedlikehold av, offentlige oppgaver
 • Tilretteleggende næringsutviklingsarbeid i regi av kommunen eller andre organisasjoner

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen