(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til pilotkommuner for å styrke barn og unges tilknytning til lokalmiljøet

Våre unge er Nordlands viktigste ressurs og vi har bruk for alle sammen. I arbeidet med strategi mot ungt utenforskap og handlingsplan for ung inkludering har fylkesrådet invitert ungdommer fra miljøer med økt risiko for utenforskap til å delta i en ressursgruppe for arbeidet. Budskapet fra de unge er tydelig: Opplevelsen av tilhørighet er det viktigste.

Delmål 1 i handlingsplanen «Barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår i hele Nordland» adresserer de unges tydelige bestilling. Et av tiltakene er å styrke barn og unges tilknytting til lokalmiljøet. Dette er i hovedsak en kommunal oppgave. Fylkeskommunen som samfunnsutvikler inviterer kommunene til et samarbeid om 5 piloter på 3 områder; inkluderende møteplasser, mobilitet og tilknytting til lokalt arbeidsliv, til sammen 15 piloter. 

Pilotene har en varighet på 3 år fra og med 2024.

Søknadsfrist: 6. oktober 2023

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen