(Du er ikke pålogget) 
 

Jølstra Kraftverk-fondet 2024

Kraftfondet skal nyttast til næringsretta tiltak eller aktivitet knytt til reiseliv, friluftsliv og sport innanfor kommunegrensa til tidlegare Jølster. Målet med Jølstra kraft-fondet er å sikre lokalsamfunnet ein del av verdiskapinga frå utbygging i eit langsiktig perspektiv.

Fondet vil opne for ei utlysning inntil årleg.

For spørsmål og rettleiing ta kontakt med Sigrid Eikeland

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen