(Du er ikke pålogget) 
 

Røst kommune - Kulturmidler 2024

Kulturmidler avsettes som en samlet, øremerket sum i kommunens årsbudsjett og skal bidra til å nå kommunens vedtatte mål innenfor kultur, idrett og friluftsliv. Det kan også innvilges støtte i annen form enn penger, eks. hjelp til kopiering og andre merkantile oppgaver. Retningslinjene gjelder for tildeling av kulturmidler til frivillige organisasjoner og enkeltpersoner i Røst kommune innen følgende områder:

  • Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst m.m.)
  • Idrett og friluftsliv
  • Øvrige kulturformål

Støtte gis etter søknad til organisasjoner og enkeltpersoner som er hjemmehørende i Røst kommune.

Øvre tilskuddsgrense pr arrangement/tiltak/prosjekt er satt til 20 000,- 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen