(Du er ikke pålogget) 
 

Nordre Land kommune - Ekstra næringsfond Covid 19

1,3 millioner fra næringsfondet
Frist 18. september 2020

Nordre Land kommune har fått tilført omtrent 1,3 millioner kroner fra staten til det kommunale næringsfondet. Disse midlene skal videre til bedriftene, og søknadsfrist er 18. september 2020.
Som en del av den nasjonale hjelpepakken knyttet til covid-19, har Nordre Land kommune blitt tildelt 1,3 millioner til kommunens næringsfond. Disse midlene skal fordeles videre til bedrifter og næringsorganisasjoner.

Søknad sendes inn via www.regionalforvaltning.no.

Kort om ordningen

 • Tilskuddet skal gis til bedrifter eller andre næringsaktører.
 • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter "i økonomiske vansker".
 • Midlene skal brukes til bedriftsrettet støtte og til andre næringstiltak som kommunen mener er riktig for å motvirke negative virkninger av koronaviruset.

Til bedriftsutvikling kan det ytes tilskudd inntil 50 prosent av tiltakets dokumenterte kostnader. Til samarbeidsprosjekter eller sektorutviklingsprosjekter, kan det ytes tilskudd inntil 75 prosent av tiltakets dokumenterte kostnader. Regler om bagatellmessig støtte gjelder. Dette innebærer at en aktør kan få inntil 200.000 Euro i samlet støtte fra offentlige aktører over en periode på 3 år. Det er søkeren selv som står ansvarlig for å ikke komme i brudd med dette.

Prioriteringer ved tildeling

Næringsfondet er relativt lite sammenlignet med det store antallet etableringer det er i kommunen, og kommunestyret har derfor vedtatt noen særskilte retningslinjer som sier noe om prioriteringene for bruken av fondet.
Følgende er verdt å merke seg:

Næringsfondet i Nordre Land skal brukes til å stimulere og utvikle næringslivet i kommunen. 

  *Tilskudd fra næringsfond bevilges i tråd med de prioriterte satsingsområdene i gjeldende kommunal næringsplan.
  *Tilskudd kan ytes til utvikling av enkeltvirksomheter eller til samarbeidsprosjekter for ulike næringssektorer og grupper av samarbeidende virksomheter.
  *Ved behandlingen av søknader om støtte fra næringsfond bør følgende elementer vektlegges:
  *Strategisk betydning for utvikling av den aktuelle næringssektoren
  *Strategisk betydning for utvikling av den aktuelle virksomheten
  *Tiltakets betydning for å sikre eksisterende eller potensial for nye arbeidsplasser
  *Tilskudd ytes til investeringer og utviklingstiltak. Det ytes ikke tilskudd til ordinær drift eller betjening av gjeld

Hvordan søke?

Send inn søknad via www.regionalforvaltning.no. 
Ta kontakt med næringsrådgiver Gunnar Berg
gunnar.berg@nordre-land.kommune.no eller 911 76 370 om du har spørsmål knyttet til søknaden.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen