(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsutvikling, innovasjon og omstilling i Østfold 2024

Link til nettside Tilskudd til næringsutvikling, innovasjon og omstilling - Østfold fylkeskommune (ofk.no)

Link til retningslinjer: Retningslinjer for støtteordning Næringsutvikling, innovasjon og omstilling i Østfold 2024

Tilskudd til næringsutvikling, innovasjon og omstilling i Østfold 2024

Du kan søke om tilskudd til prosjekter som fører til økt verdiskaping, styrket konkurransekraft og arbeidsplasser i Østfold, gjennom å realisere bærekraftige næringsutviklingsprosjekter. Formålet med tilskuddsordningen er å oppnå bærekraftig verdiskaping og redusert klimagassutslipp. Ordningen skal ha et regionalt fokus og bidra til næringsutvikling i hele Østfold. 

Søknadsfristen er 20. juni 2024 

Hvem kan søke? 

  • Inkubatorer, næringshager og gründermiljøer 
  • Forskningsinstitutter
  • Utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører 
  • Bedriftsnettverk og klynger
  • Næringsforeninger

Søker må være en juridisk enhet med adresse i Østfold (unntak: hvis en betydelig del av effektene er rettet mot bedrifter i Østfold). Enkeltbedrifter kan ikke søke, men kan være partner i prosjekter. Samarbeidsprosjekter mellom flere aktører i målgruppen prioriteres. 

Hva kan du søke om?

Prosjekter det kan søkes støtte til, må være innenfor formålet og en eller flere av følgende områder:

Innovasjon og entreprenørskap for oppstarts- og vekstbedrifter

Prosjekter som styrker konkurransekraft og arbeidsplasser i Østfold innen sirkulærøkonomi, grønn omstilling, digitalisering, sosialt entreprenørskap eller integrering i arbeidslivet blir prioritert. 

Klynger og bedriftsnettverk

Prosjekter som bidrar til at bedrifter samarbeider for vellykket omstilling og bedret produktivitet gjennom sirkulær og digital omstilling blir prioritert.

Grønn, sirkulær og digital omstilling

Prosjekter som styrker utvikling av sirkulære forretningsmodeller, legger til rette for mer sirkulær ressursutnyttelse, bidrar til grønn og digital omstilling ved bruk av data og digitale teknologier blir prioritert.

 

Tiltak og prosjekter som ikke støttes 

Ordningen er rettet mot utviklings- og innovasjonsprosjekter og skal ikke benyttes til ordinære driftsoppgaver. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud. 

 For utfyllende liste over tiltak som ikke støttes, se retningslinjer kapittel 9. 

Retningslinjer og tildelingskriterier 

Retningslinjene gir mer utdypning om hvilke krav vi stiller til søknaden, og hvilke vurderingskriterier som gjelder. Søknader som ikke oppfyller kravene blir avvist

Last ned retningslinjene her for å sett deg inn i krav til søknaden, samt tildelingskriteriene.

 

Åpent informasjonsmøte 13. mai

Har du spørsmål? Lurer du på å om du skal søke på ordningen?

Mandag 13. mai vil vi vi holde et åpent informasjonsmøte på fylkeshuset i Sarpsborg der vi gjennomgår og presenterer ordningen. Vi inviterer til  felles gjennomgang av ordningen på fylkeshuset i Sarpsborg kl. 10.00 og kl. 12.00 og det vil det også være mulighet for en-til-en samtaler med en rådgiver samme dag mellom kl. 09.00 og 16.00. 

Ingen påmelding er nødvendig. Det er bare å møte opp.

 

Kontakt

Trine Moe, trinemoe@ofk.no, Telefon 91 51 23 83

Tore Helge Hansen, torehan@ofk.no, Telefon 91 11 71 12

Åse Gustavsen, aseg@ofk.no, Telefon 95 91 96 88

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen