(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til bredbåndsutbygging

Formålet med ordningen er å bidra til å gi tilfredsstillende bredbåndsdekning til de områder hvor det ikke er kommersielt interessant å bygge ut. Siktemålet er at befolkningen i hele Nordland skal ha tilbud om bredbåndstilknytning.

Søkere kan være kommuner, regionråd og fylkeskommunens ytre etater. Andre aktører kan være initiativtakere, men søknaden må fremmes via kommune eller regionråd.

Geografisk virkeområde er hele Nordland fylke.

 

Krav til søknaden:

Søknaden må skissere bakgrunnen for prosjektet og synliggjøre behovet for satsingen.  Søknaden skal inneholde følgende elementer: innledning, bakgrunn, situasjonsbeskrivelse, målsetting, satsingsområder/strategier, planlagte aktiviteter, organisering, fremdriftsplan, kostnadsoverslag og finansieringsplan (inkl. timeantall og timesats for eget arbeid i prosjektet).

Kontaktpersoner: 

 Seniorrådgiver Henry Andorsen  75 65 03 08 henry.andorsen@nfk.no   
 Rådgiver Torbjørn Trane Jensen  75 65 03 17  ttj@nfk.no  
 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen