(Du er ikke pålogget) 
 

Sarpsborg kommune - Tilskudd til treningssentre som ikke har kunnet motta bagatellmessig støtte

Opprett ny søknad på støtteordning

Gjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kap. 553 post 68, har Sarpsborg kommune mottatt midler til fordeling til lokalt næringsliv. 

Sarpsborg kommunes tilskuddsordninger har så langt vært basert på at tilskudd gis som bagatellmessig støtte etter EØS-regelverket. Dette har medført at enkelte bedrifter innen hotell og treningssenter ikke har kunnet motta tilskudd på linje med andre bedrifter innen bransje.

Sarpsborg kommune har på bakgrunn av dette etablert en kompensasjonsordning for hotell treningssenter med NACE-kode 93.130 Treningssentre.  Hensikten med ordningen er at aktører som ikke har kunnet motta bagatellmessig støtte skal kunne få tilskudd på nivå med det de ellers ville fått.

Søknadsfrist er 07.9.2021.

Ordningen er notifisert under en nasjonal ordning under Covid-19- rammeverket (godkjent av ESA 16. april 2021). Ordningen gir kommunen handlingsrom til å innrette egen ordning og tildele offentlig støtte på en trygg måte, selv om tilskuddsbeløpet går ut over nivået for bagatellmessig støtte.

For NACE-kode 93.130 treningssentre gjelder følgende:

a) Omsetningstap for perioden januar-februar 2021 kompenseres med 20% av omsetningen i januar-februar 2020. Det settes et tak for maksimal kompensasjon på kr. 400.000.

b) Omsetningstap for perioden mars-april 2021 kompenseres med et beløp tilsvarende faste utgifter til lokaler i perioden. Det settes et tak for maksimal kompensasjon på kr. 125.000.

c) Det gis i tillegg et tilskudd for mai på 40 prosent av beløpet som er beregnet i punkt b.

Samlet maksimalt tilskuddsbeløp for ordningen vil slik det er beskrevet ovenfor være 575.000 kroner.

Opplysninger om omsetning januar-februar 2020 og faste utgifter til lokaler i perioden mars-april 2021 beskrives og sendes til kathinka.messel@sarpsborg.com.

Har du spørsmål til utlysningen eller søknaden, ta kontakt med næringsrådgiver: Thomas Engh på e-post thomas.engh@sarpsborg.com, mobil: 958 58 044. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen