(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning - Suldal kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv - august/september 2021

Regjeringen har komme med tredje tildeling av tilskot på kap. 5532, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Suldal kommune har mottatt kroner 402.000. Målet med tilskotet er å setja kommunane raskt i stand til å avhjelpa situasjonen for lokale verksemder som er særlig hardt ramma av lokale eller nasjonale smitterverntiltak. Ordninga skal også fungera som ei ventilordning for å kompensera verksemder som har falt heilt eller delvis utforbi dei generelle kompensasjonsordningane.

Midla skal nyttast i si helheit til å gi økonomisk støtte direkte til verksemder som ei nødhjelpsordning/ventilordning. Det vil seie bedrifter som

  • heilt eller delvis fell utforbi andre kompensasjonsordningar, eller
  • er hardt ramma av lokale eller nasjonale smitterverntiltak, eller
  • av andre årsaker grunna covid-19 har hatt negative økonomiske konsekvensar for verksemda
 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen