(Du er ikke pålogget) 
 

Lyngen kommune- kommunal kompensasjonsordning av oktober 21

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning av oktober 2021 har som mål å kompensere for bortfall av inntekter for virksomheter som normalt har høy andel overnattingsbesøk fra gjester utenfor EØS, målt før 2020. Tildelingen berører overnatting, reisearrangører og turbiltransport og delvis også servering.

Bedrifter som har hatt bortfall av inntekter fra denne gruppen reisende bes dokumentere bortfallet med utgangspunkt i sammenligning av regnskap fra 2019 med årsregnskap hittil i 2021. Vi ber om at perioden før 2020 også dokumenteres gjennom bookingsoversikter eller tilsvarende som viser aktivitetsnivået mot gjester fra områder utenfor EØS.

Tilskuddet er øremerket kommersielle bedrifter med omsetning på et nivå som tilsier en betydelig satsing og drift. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen