(Du er ikke pålogget) 
 

Covid-19-kompensasjon til næringslivet i Nordkapp DNNO2 November 21

Opprett ny søknad på støtteordning

Nordkapp kommune har mottatt kr 3 597 000 som skal viderefordeles til næringslivet i kommunen som fortsatt er ramt av Covid-19-restriksjoner som følge av uteblivende gjester fra land utenfor EØS-området.

En andel på om lag 20% settes av til samlede markedsføringstiltak for destinasjonen som helhet, mens mesteparten skal fordeles til de enkelte bedriftene som direkte kompensasjon.

 

1. Søknad om kompensasjon til enkeltbedrift

Høyeste støttebeløp er av kommunestyret bestemt til kr 150 000,- for en enkelt bedrift.

Støtte fordeles etter søknad til reiselivsavhengige i forhold til offentlige regnskapstall og dermed dokumenterbare tap i omsetning og/eller resultat. De opplysningene som skal oppgis er da omsetning for 2020 og 2019 ekskl. mva samt resultat etter skatt for 2020 og 2019.

I søknaden oppgis omsetning og resultat for 2020 og 2019

Som vedlegg lastes opp kopi av regnskap for 2020 og 2019

 

2. Søknad om markedsføringsmidler

Markedsføringsmidler kan søkes av kompetanseorganisasjoner i Nordkapp kommune. Ved søknad om markedsføringsmidler gjelder ikke  maksgrensen. Markedsføringsmidler søkes ved å spesifiser kostnader til konkrete tiltak i kostnads- og finansieringsplan. Bruk gjerne kommentarfeltet for utdypende info.

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen