(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Overhalla kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Overhalla kommune har årlig en ramme på 200.000 kroner som kan gis i støtte til næringsutvikling.

Formålet med tilskuddene er å fremme økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning i Overhalla kommune. 

Det kan gis inntil 50% av prosjektets kapitalbehov med en øvre grense på 50.000 kroner. 

Søknad skal sendes via regionalforvaltning.no og behandles fortløpende av administrasjon.  

 

Ved spørsmål til ordningen kontakt: roger.hasselvold@overhalla.kommune.no

 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen